Profil společnosti
Profil společnosti  
Tým spolupracovníků  
Služby  
Úvodní stránka  
Společnost 4Euro Partners s.r.o. byla založena v roce 2000 v Olomouci jako poradenská firma v oblasti předstrukturálních a strukturálních fondů EU. Filozofií firmy je propojení a spolupráce českých a zahraničních expertů z různých společenskovědních a technických odvětví. Silnou stránkou týmu pracovníků firmy je jejich multidisciplinární orientace. Firemní aktivity tak pokrývají celou škálu činností od investičních projektů, přes přípravu strategických a analytických dokumentů a studií až po vzdělávací a školící aktivity.

Za dobu svého působení pracovníci společnosti realizovali řadu investičních i neinvestičních projektů pro klienty z oblasti veřejného i soukromého sektoru (např. Evropský parlament, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Škoda Holding a.s., OKD a.s., T-Mobile a.s., RPG RE Management, s.r.o., ČVUT Praha, Open Gate s.r.o., Ski Centrum Kohútka, a.s., Baltaci, a.s., Europrofis s.r.o., CWE a.s., Open Society Fund, ZOO Zlín, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, statutární město Olomouc, město Kroměříž, město Valašské Meziříčí, město Vsetín, město Břeclav, město Hodonín, město Fryšták, město Nový Jičín, město Hranice, město Bystřice pod Hostýnem, Národní síť zdravých měst ČR, Institut pro samosprávnou demokracii, CIPOS Prostějov a další).

Tým našich spolupracovníků se v současnosti podílí na přípravě investičních a neinvestičních projektů, jež se ve finančním období 2014 - 2020 ucházejí o podporu v rámci regionálních, tématických a přeshraničních operačních programů. V rámci přípravy většiny těchto projektů jsou zpracovávány studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů. Jako externí hodnotitelé také posuzujeme marketingové studie, studie proveditelnosti a CBA dílčích projektů obcí, měst, regionů či firem.

Pracovníci společnosti se také podílejí na přípravě analytických studií a dokumentů a realizaci vzdělávacích projektů zaměřených na problematiku Evropské unie, projektovou přípravu a strukturální fondy EU.
Copyright ©
W F P group