Služby
Profil společnosti  
Tým spolupracovníků  
Služby  
Úvodní stránka  
Nabízené služby
Realizované projekty Strukturálních fondů EU (výběr)
Realizované vzdělávací projekty (výběr)
Publikační činnost (výběr)
 • Poradenství v oblasti projektů strukturálních fondů Evropské unie

  - identifikace unijních dotačních možností v návaznosti na rozvojové potřeby klientů
  - design a modifikace projektových záměrů v návaznosti na podmínky a pravidla strukturálních fondů EU

 • Zpracování projektových žádostí

  - příprava a zpracování projektových žádostí včetně povinných příloh (studie proveditelnosti, CBA) do Integrovaného operačního programu (IROP), sektorálních programů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a další) a programů přeshraniční spolupráce

 • Projektový management

  - řízení a monitoring projektů strukturálních fondů EU podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), sektorálních programů a programů přeshraniční spolupráce

 • Vzdělávací a školící aktivity

  - příprava a realizace vzdělávacích projektů zaměřených na problematiku Evropské unie, projektovou přípravu, finanční řízení, strategické řízení a soft skills navržených dle individuálních potřeb klientů z veřejného i soukromého sektoru

  - realizace akreditovaných programů (Ministerstvo vnitra) pro veřejnou správu podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (průběžné vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky). Nabízené programy:
  o Vybrané aspekty projektového řízení
  o Vybrané aspekty finančního řízení
  o Vybrané aspekty strategického řízení
  o Evropská unie: struktury, politiky a procesy

  - realizace akreditovaných programů (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) pro pedagogy základních a středních škol v oblasti projektové přípravy, finančního řízení, strategického, soft skills a Evropské unie (akreditováno více než 20 specializovaných programů)

 • Zpracování strategických a analytických dokumentů

  - příprava strategických plánů rozvoje měst a regionálních strategických rozvojových plánů
  - zpracování analýz potenciálu cestovního ruchu a regionálních marketingových plánů rozvoje cestovního ruchu
  - zpracování analýz, evaluačních studií a koncepčních dokumentů pro implementaci kohezní politiky EU v ČR
  - zpracování analýz, evaluačních studií a koncepčních dokumentů v oblasti veřejných politik (vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, regionální rozvoj, cestovní ruch)

 • Výzkumná činnost

  - realizace výzkumné činnosti v oblasti veřejných politik (vzdělávání, regionální rozvoj, Evropská unie)

 • SŠ-COPT Kroměříž - Modernizace technologického vybavení

  (ROP Střední Morava, oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.3 - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání)
  Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání v technických oborech na Střední škole - Centru odborné přípravy technické Kroměříž a zvýšit tak uplatnitelnost jejích absolventů na trhu práce. V realizační fázi projektu dojde k modernizaci dílen odborného výcviku při zachování jejich vnějších dispozic. Modernizované díly budou využívány pro výuku v oborech strojnímechanik, instalatér, mechanikopravář motorových vozidel, opravář zemědělských strojů, mechanik seřizovač a autotronik. Předmětem projektu jsou stavební úpravy vnitřních dispozic a vybavení dílenských objektů moderními vzdělávacími pomůckami.

 • Výstavba hotelu Purkmistr v Kroměříži

  (ROP Střední Morava, oblast podpory 3.2. Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2)
  Cílem projektu je výstavba hotelu Purkmistr v kategorii 4****, který vznikne na Velkém náměstí v Kroměříži. Hotel bude mít kapacitu 46 lůžek (včetně přistýlek). Součástí hotelu bude kvalitní restaurace, vinný sklípek, lobby bar, přednášková místnost, relaxační centrum typu wellness a služby kadeřnictví a pedikůra.

 • Revitalizace bytového fondu v městské části Karviná - Nové Město v rámci IPRM Karviná

  (Integrovaný operační program, oblast podpory 5.2. - Zlepšení prostředí v problémových sídlišťích)
  Projekt je zaměřen na revitalizaci bytového fondu v městské části Karviná - Nové Město v rámci IPRM v IOP. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj rekonstrukcí bytových domů, která se dotkne celkem 450 bytových jednotek. Zároveň dojde k regeneraci dvorních částí bytových domů. Projekt také zajistí snížení energetické náročností regenerovaných bytových domů o přibližně 25%. Realizace projektu přispěje ke zlepšení kvality života v dané lokalitě.

 • Revitalizace bytového fondu v městské části Orlová - Poruba v rámci IPRM Orlová

  (Integrovaný operační program, oblast podpory 5.2. - Zlepšení prostředí v problémových sídlišťích)
  Projekt je zaměřen na revitalizaci bytového fondu v městské části Orlová - Poruba v rámci IPRM v IOP. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj rekonstrukcí bytových domů, která se dotkne celkem 96 bytových jednotek. Projekt také zajistí snížení energetické náročností regenerovaných bytových domů o přibližně 25%. Realizace projektu přispěje ke zlepšení kvality života v dané lokalitě.

 • Revitalizace Hornického muzea Landek v Ostravě

  (ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 2.2 - Rozvoj cestovního ruchu, podoblast 2.2.1 - Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu)
  Projekt si klade za cíl revitalizovat areál Hornického muzea Landek a zajistit jeho přeměnu v moderní muzejní tématický park. Rekonstrukce památkově chráněných budov umožní realizovat ucelenou koncepci expozic a zárověň dojde k záchraně cenných staveb industriálního typu. Muzeum bude orientováno na prezentaci unikátního propojení vztahu Landeka a jeho historie a těžby uhlí. Celkově bude propagovat Ostravu jako město technických památek.

  download: Hornicke_muzeum_Landek_Ostrava.pdf

 • Modernizace lyžařského areálu Kohútka - Javorníky

  (ROP Střední Morava, oblast podpory 3.3 - Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.1 - Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1.)
  Cílem projektu je rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu budováním a rozvojem vybavenosti v oblasti sportu a rekreace. Projekt usiluje o zvýšení počtu návštěvníků předmětné turistické destinace a posílení místní ekonomiky. Specifickým cílem projektu je vybudování čtyřsedačkové lanovky a kvalitního zasněžovacího systému pro všechny sjezdovky lyžařského areálu s potřebnou podpůrnou infrastrukturou.
  download: PROJEKT_KOHUTKA.pdf

 • Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu ve Vsetíně

  (ROP Střední Morava, oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.3 - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání)
  Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky ve strojírenských a automobilních oborech na Střední odborné škole Josefa Sousedíka ve Vsetíně modernizací výukových prostor.

 • Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů na SŠGS v Přerově

  (ROP Střední Morava, oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.3 - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání)
  Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky gastronomických oborů na Střední škole gastronomie a služeb v Přerově modernizací výukových prostor.
  download: PROJEKT_MODERNIZACE__SOP.pdf

 • Výstavba hotelu Baltaci ve Zlíně

  (ROP Střední Morava, oblast podpory 3.3. Podnikatelská infrastruktura a služby)
  Cílem projektu je výstavba hotelu kategorie 5* s možností využití pro pořádání menších akcí kongresového turismu – přednášek, seminářů, školení a kurzů. Předpokládaná ubytovací kapacita bude 60 lůžek ve 27 dvoulůžkových pokojích a 3 dvoulůžkových apartmánech. Součástí hotelu bude i relaxační zázemí – 2 welness centra – a prostory pro poskytování doprovodných služeb – kadeřnický salon, kosmetika, masáže, manikúra, pedikúra a solárium.

  download: Baltaci.pps

 • Dobudování africké oblasti ZOO I. – Etiopie I. etapa

  (ROP Střední Morava, oblast podpory 3.2. Veřejná infrastruktura a služby)
  Cílem realizace tohoto projektu je podpořit návštěvnost zoologické zahrady Zlín prostřednictvím dobudování expozic Africké oblasti a vytvoření podmínek pro umístění zvířat z oblasti Etiopie. V rámci realizace projektu dojde k vybudování expozice dželad a damanů a voliéry pro exotické ptactvo žijící v popisované části Afriky.

  download: PROJEKT_ZOO.pdf

 • Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné – GolfPark Darkov

  (ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 2.2. Rozvoj cestovního ruchu)
  Realizací projektu vznikne plnohodnotné 9-ti jamkové golfové hřiště s plným zázemím a cvičným odpalištěm (driving range). Areál svým vznikem rozšíří stávající nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu v Karviné, zejména pro stávající klientelu lázeňských a rehabilitačních zařízení v lokalitě.Projekt představuje první etapu vybudování plnohodnotného 18-ti jamkového golfového areálu.

 • Revitalizace prostoru bývalých kasáren – Hanácké náměstí v Kroměříži

  (ROP Střední Morava, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst)
  Projekt řeší revitalizaci části bývalého vojenského areálu, jeho začlenění do prostoru města a následné využití k novým aktivitám.
  download: PROJEKT_HANACKE_NAMESTI.pdf

 • Strategický plán rozvoje města Nový Jičín pro období 2007–2013

  Metodické vedení přípravy Stategického plánu rozvoje města Nový Jičín na období 2007–2013. Příprava podkladových materiálů a moderování pracovních seminářů.
  download: Strategicky_plan_Novy_Jicin.pdf

 • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu mikroregionu Hranicko

  (INTERREG IIIC)
  Zpracování analýzy potenciálnu cestovního ruchu, strategického plánu a regionálního marketingového plánu rozvoje cestovního ruchu pro mikroregion Hranicko.

 • Marketingová podpora rozvoje cestovního ruchu města Hranic

  (S-ROP, opatření 4.1.2.)
  Zpracování marketingové studie rozvoje cestovního ruchu města Hranic na období 2007 - 2010. Studie byla zpracována jako součást projektu zaměřeného na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu podpořeného grantovým schématem Olomouckého kraje v rámci programu S-ROP.
  download: A5_web.pdf

 • Posílení komunikační sítě Euroregionu Silesia

  (S-ROP, Opatření 2.2.)
  Projekt je zaměřen na výstavbu a posilování metropolitních sítí a místních komunikačních systémů ve městech Nový Jičín, Horní Benešov a Bruntál a na rekonstrukci IKT centra v Opavě.

 • Brána do Beskyd – informační a poradenské centrum ve Valašském Meziříčí

  (Interreg IIIA ČR-SR)
  Podpora cestovního ruchu zřízením zřízením Městského informačního a poradenského centra pro přípravu projektů EU v prostorách barokní sýpky ve Valašském Meziříčí.
  download: PROJEKT7_BDB_VM.pps

 • Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve městě Hodoníně vybavením nové sportovní haly

  (Interreg IIIA ČR-SR)
  Rozšíření nabídky služeb cestovního ruchu ve městě Hodonín a okolí (včetně přeshraničního regionu na Slovensku) zprovozněním víceúčelové sportovní haly.

 • Studie využití obnovitelných zdrojů energie jako nástroj zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí

  (Interreg IIIA ČR-SR)
  Cílem projektu je příprava koncepčního, strategického dokumentu, který navrhne řešení k snížení emisí pro jednotlivé skupiny zdrojů znečištění (byty, rodinné domy, malé zdroje, střední a zvláště velké zdroje znečištění) a nastolí systémové partnerství, které bude usilovat o nápravu zlepšení stavu ovzduší na území celého města i regionu.

 • Rozvoj dopravní obslužnosti regionu – bezbariérová MHD v Novém Jičíně

  (S-ROP, Opatření 2.1.)
  Zkvalitnění služeb místní hromadné dopravy ve městě Nový Jičín a snížení exkluze zvýšením mobility občanů s omezenou možností pohybu a orientace.
  download: PROJEKT5_MHD_NJ.pps

 • Průmyslový park Horní Předměstí v Novém Jičíně

  (Rozvojový grant, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
  Vypracování studie proveditelnosti rozvoje průmyslových aktivit na území města Nový Jičín v lokalitě Horní Předměstí.
  download: PZNJ_Prezentace_Final_10052006.ppt

 • Zavádění koncepčních moderních způsobů řízení Zlínského kraje a jeho vybraných organizací ke zvyšování jeho adaptability

  (OP RLZ, Opatření 4.1.)
  Cílem projektu je napomoci zvyšování adaptability pracovníku KÚ Zlínského kraje a vybraných organizací zřizovaných krajem v souvislosti s aplikací moderních metod řízení a nových informačních technologií.

 • Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Kroměříži II.

  (S-ROP, Opatření 2.2.)
  Projekt si klade za cíl snížit bariéry v dostupnosti přístupu k internetu pro obyvatele a návštěvníky města Kroměříže prostřednictvím doplnění informační infrastruktury umožňující připojení k vysokorychlostnímu internetu.

 • Zelená pro Beskydy – využívání obnovitelných zdrojů energie

  (Interreg IIIA ČR-SR)
  Předkládaný projekt řeší instalaci a provoz zařízení pro ohřev bazénové vody na venkovním koupališti ve Valašském Meziříčí za použití obnovitelných zdrojů energie. Jeho dopady se projeví zvýšenou nabídkou služeb nejen pro občany Valašského Meziříčí, ale i pro návštěvníky Beskyd z obou stran hranice.
  download: PROJEKT1_ZPB_VM.pps

 • Kongresové, vzdělávací a informační centrum s ubytovací kapacitou pro mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

  (S-ROP, Opatření 4.2.)
  Vytvoření kongresového, vzdělávacího a informačního centra s ubytovací kapacitou ve Valašském Meziříčí za účelem zvýšení ekonomických a sociálních přínosů z turistického ruchu v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

 • Rozvoj dopravní obslužnosti regionu – bezbariérová MHD v Kroměříži

  (S-ROP, Opatření 2.1.)
  Zkvalitnění služeb místní hromadné dopravy ve městě Kroměříž a snížení exkluze zvýšením mobility občanů s omezenou možností pohybu a orientace.

 • Síť měst, obcí a regionů jako platforma pro vzdělávání a práci s příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje

  (OP RLZ, Opatření 4.2.)
  Cílem projektu je posílení systému EVVO a zvýšení obecného povědomí v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím sítě středisek místních Agend (MA21) - municipalit aktivně realizujících procesy MA21 a aktivity EVVO.

 • Zelená pro Zlínský kraj

  (OP RLZ, Opatření 4.2.)
  Projekt usiluje o překonání bariér, které existují v přístupu a vnímání udržitelného rozvoje. ucelená nabídka vzdělávacích programů pro všechny cílové skupiny, Cíle projektu: zachování a obnova ekologicky šetrných technologií, tradičních řemesel a využití místních zdrojů; podpora využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím krajské "EKOenergetické poradny" a sítě nositelů EVVO.

 • Rozvoj dopravní obslužnosti regionu – bezbariérová MHD v Hodoníně

  (S-ROP, Opatření 2.1.)
  Zkvalitnění služeb místní hromadné dopravy ve městě Kroměříž a snížení exkluze zvýšením mobility občanů s omezenou možností pohybu a orientace.

 • Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Kroměříži

  (S-ROP, Opatření 2.2.)
  Projekt si klade za cíl snížit bariéry v dostupnosti přístupu k internetu pro obyvatele a návštěvníky města Kroměříže prostřednictvím doplnění informační infrastruktury umožňující připojení k vysokorychlostnímu internetu.
  download: PROJEKT4_INT_KM.pps

 • Seminář "Finanční řízení projektů, finanční kontrola a audit" - příprava a realizace dvoudenního vzdělávacího semináře pro Olomoucký kraj v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 - 2012
  Termín:červen 2011
  Objednatel:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
  Kontaktní osoba:Ing. Leona Valovičová, odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • Seminář "Řízení a administrace projektů" - příprava a realizace dvoudenního vzdělávacího semináře pro Olomoucký kraj v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 - 2012
  Termín:květen 2011
  Objednatel:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
  Kontaktní osoba:Ing. Leona Valovičová, odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • Seminář "Tvorba a realizace projektů" - příprava a realizace třídenního vzdělávacího semináře pro pracovníky Odboru interního auditu a pověřeného auditního subjektu Ministerstva pro místní rozvoj zaměřeného na tvorbu a realizaci projektů strukturálních fondů EU.
  Termín:Červen 2010
  Objednatel:Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1
  Kontaktní osoba:ing. Eva Jelínková, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR
 • Realizace vzdělávacího programu "Studie proveditelnosti, CBA, finanční a ekonomická analýza projektů" v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-13 1. etapa“ (ROP Střední Morava, oblast podpory 4.2.).
  Termín:Květen 2010
  Objednatel:Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90
  Kontaktní osoba:ing. Andrea Trávníčková, odbor strategického rozvoje kraje
 • Partnerské zapojení do projektu „Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji“, který byl podpořen v rámci 2.výzvy opatření 3.1 OP RLZ
  Termín:listopad 2006 - červen 2008
  Objednatel:Olomoucký kraj
  Kontaktní osoba:Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace vzdělávacího programu "Podpora přípravy projektů ve školách a školských zařízeních Zlínského kraje" v rámci Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje (S-ROP, opatření 3.3.)
  Termín:prosinec 2006 - červenec 2007
  Objednatel:Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90
  Kontaktní osoba:Ing. Tomáš Marek, odbor strategického rozvoje
 • Realizace vzdělávacího programu "Vzdělávání ředitelů, učitelů a hospodářských pracovníků vybraných škol a školských zařízení Olomouckého kraje v přípravě a řízení investičních projektů předkládaných do strukturálních fondů EU"
  Termín:říjen 2006 - prosinec 2006
  Objednatel:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
  Kontaktní osoba:PhDr. Karel Goš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace vzdělávacího programu pro potenciální příjemce podpory v rámci S-ROP, opatření 3.3. pro Olomoucký kraj
  Termín:květen 2006 – červen 2006
  Objednatel:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
  Kontaktní osoba:Ing. Leona Valovičová, odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • Realizace cyklu seminářů „Jak čerpat finanční zdroje EU – šance pro obce a města“ ve všech krajských městech ČR.
  Termín:září 2005 – duben 2006
  Objednatel:Institut samosprávné demokracie o.p.s., Osvoboditelů 523, Zlín, 760 01
  Kontaktní osoba:Ing. Rostislav Gargulák, ředitel
 • Realizace vzdělávacího programu pro euromanažery v rámci S-ROP, opatření 3.3. pro Olomoucký kraj.
  Termín:říjen 2005 – březen 2006
  Objednatel:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
  Kontaktní osoba:Ing. Leona Valovičová, odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • Realizace vzdělávacího programu „Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků vybraných škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem v přípravě projektů do strukturálních fondů EU.
  Termín:říjen 2005 – únor 2006
  Objednatel:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
  Kontaktní osoba:PhDr. Karel Goš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace základního vzdělávacího kurzu o Evropské unii v souladu s „Jednotnou metodikou vzdělávání pracovníků v evropských záležitostech“ pro Olomoucký kraj.
  Termín:září 2002 – červen 2005
  Objednatel:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
  Kontaktní osoba:Miloslava Přibylová, Ing. Ivana Plachá, ing. Elena Šimková, odbor personálních věcí a vzdělávání
 • Realizace vzdělávacího kurzu „Příprava na strukturální politiku EU” v rámci projektu Open Society Fund „Neziskové organizace na cestě do EU”
  Termín:květen 2003 – duben 2005
  Objednatel:Open Society Fund Praha, Seifertova 47, Praha 3, 130 00
  Kontaktní osoba:Dr. Jaroslava Šťastná, Dr. Alexandra Brabcová, manažerky programu
 • Realizace vzdělávacího programu „Economics of the European Union“.
  Termín:květen 2005 – listopad 2005
  Objednatel:Friedrich Ebert Stiftung Prag, Lazarská 6, Praha 2, 120 00
  Kontaktní osoba:Mgr. Veronika Hubková, manažerka programu
 • Realizace vzdělávacího kurzu „Příprava na strukturální politiku EU” v rámci projektu PHARE „Brána do EU“ Centra informací pro občanskou společnost (CIPOS).
  Termín:únor 2004 – říjen 2004
  Objednatel:Centrum informací pro občanskou společnost (CIPOS), Svatoplukova 53, Prostějov, 796 01
  Kontaktní osoba:Ing. Marie Svobodová, manažerka programu
 • Realizace vzdělávacího programu „Youth in the European Union“
  Termín:květen 2004 – listopad 2004
  Objednatel:Friedrich Ebert Stiftung Prag, Lazarská 6, Praha 2, 120 00
  Kontaktní osoba:Mgr. Veronika Hubková, manažerka programu
 • Learning from the US experience: A transatlantic exchange program in Public Administration (Příprava modulů pro postgraduální program veřejné správy na Palackého univerzitě, Olomouc)
  Termín:leden 2000 – květen 2003
  Objednatel:U.S. Department of State, HR/REE, SA-1, 2401 E St, NW, 5H, Washington, D.C. 20522
  Kontaktní osoba:Josephine Griffin, Bureau of Educational and Cultural Affairs
 • Training Center in EU Affairs: Strengthening State Institutions for EU Membership ( Příprava 12 modulů školících modulů v oblasti Evropské veřejné správy pro výuku úředníků státních, regionálních a místních institucí v záležitostech Evropské unie).
  Termín:leden 2001 – prosinec 2003
  Objednatel:Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Buitenlands Beleid, Afdeling Europa, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel
  Kontaktní osoba:Dr. Elisabeth Van Reybroeck, Antwerp Universitat, Onderzoeker Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, Korte Sint-Annastraat 6, 2000 Antwerpen
 • Realizace vzdělávacího kurzu “Příprava učitelů na výuku projektového řízení a strukturální politiky EU na vybraných typech SŠ v Olomouckém kraji“
  Termín:září 2003 – květen 2004
  Objednatel:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
  Kontaktní osoba:PhDr. Karel Goš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace vzdělávacího kurzu “Příprava projektových manažerů” (příprava zástupců obcí a měst na aplikaci SF EU) pro Jihomoravský kraj.
  Termín:září 2003 – prosinec 2003
  Objednatel:Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82
  Kontaktní osoba:Ing. Ivo Minařík, ing. Iveta Kopcová, odbor regionálního rozvoje
 • Realizace základního vzdělávacího kurzu o Evropské unii v souladu s „Jednotnou metodikou vzdělávání pracovníků v evropských záležitostech“ pro Jihomoravský kraj.
  Termín:září – listopad 2003
  Objednatel:Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82
  Kontaktní osoba:Ing. Iveta Kopcová, odbor regionálního rozvoje
 • Projekt Phare 9807-02-02: Vybudování národní sítě regionálních vzdělávacích institucí pro koncipování a zajištění školení v oblasti SF/KF a předvstupních fondů v ČR pro veřejnou správu (ve spolupráci s firmou Europrofis, Praha).
  Termín:červen 2000 – červen 2001
  Objednatel:NVF, MMR ČR
  Kontaktní osoba:PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka NVF
 • Cohesion Policy in the European Union

  foto: Cohesion_policy_in_the_EU_front_page_2014_sm.bmpBaun, Michael – Marek, Dan. Cohesion Policy in the European Union. Palgrave Macmillan: Basingstoke and New York, 2014, ISBN 978-0-230-30314-0, s. 257.

  Tato kniha analyzuje kohezní politiku Evropské unie: její efektivitu, dopady a způsoby její implementace na unijní i národní úrovni. Text zohledňuje poslední vývoj v dané oblasti i měnící se priority Evropské komise a vlád členských zemí v jednotlivých obdobích vývoje této politiky. Zabývá se klíčovými aspekty této politiky, jako jsou kritéria pro udělení její podpory; způsoby jejího financování; její role v strategiích podpory ekonomického rozvoje, růstu a konkurenceschopnosti; způsoby jejího plánování, implementace a evaluace. Také zkoumá, jak současné politické a ekonomické faktory jako je rostoucí vliv Německa v Evropě a prohlubující se rozdíly mezi jižní a severní části EU ovlivní budoucí podobu kohezní politiky.

 • The New Member States and the European Union: Foreign Policy and Europeanization

  foto: Book_cover2.jpgBaun, Michael – Marek, Dan. The New Member States and the European Union: Foreign Policy and Europeanization. Routledge: London and New York, 2013, ISBN 978-0-415-67927-5, s. 229.

  Kniha zkoumá dopady členství v Evropské unii na zahraniční politiku 12 nových členských zemí, které do EU vstoupily v letech 2004 a 2007. Jednotlivé kapitoly se zabývají vlivem evropské integrace a členství v EU na zahraniční politiku následujících zemí: Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Kypr, Bulharsko, Rumunsko. Kniha využívá společný analytický rámec, kdy je dopad unijního členství na zahraniční politiku nových členů EU zkoumám ve třech klíčových oblastech: instituce a procedury v oblasti zahraniční politiky, zájmy a preference a strategie a akce.

 • The Czech Republic and the European Union

  foto: CR_EU_obal2.jpgMarek, Dan - Baun, Michael: The Czech Republic and the European Union. London and New York: Routledge, 2010, ISBN 978–0–415–46097–2.

  This book examines the relationship between the Czech Republic and the European Union (EU). The authors examine the Czech Republic’s road to EU membership in 2004 and assess how EU accession has affected or changed the Czech Republic, including its domestic politics, governing institutions and public policies. It also
  examines how the Czech Republic has behaved as an EU member state. Although a case study of a single member state, this book sheds light on a number of broader points or issues pertaining to the EU and its member states. It contributes to academic debate and knowledge about the EU and European integration, including the debates on Europeanization and the role of small states in the EU.

 • Česká republika a Evropská unie

  foto: CR_EU_Barrister_obal3.gifMarek, Dan - Baun, Michael: Česká republika a Evropská unie. Brno: Barrister & Principal, 2010, ISBN 978-80-87029-89-3.

  Publikace se zabývá vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií. Analyzuje cestu České republiky ke členství v Evropské unii, kterého země dosáhla v roce 2004, a hodnotí, jak Českou republiku vstup do Evropské unie ovlivnil či změnil, včetně její domácí politiky, státních institucí a jednotlivých tematických politik. Zabývá se také fungováním a vystupováním České republiky jako členské země. Ačkoli se jedná o případovou studii jedné členské země, snaží se vysvětlit řadu širších otázek a problémů, jež se obecně vztahují k Evropské unii a jejím členským zemím. V tomto ohledu přispívá k akademické diskuzi o Evropské unii a evropské integraci, včetně diskuze o „evropeizaci“ (vliv unijního členství na domácí politiky a instituce) a roli malých zemí v Evropské unii.

 • EU Cohesion Policy After Enlargement

  foto: EU_Cohesion_Policy_after_Enlargement_v._1.jpgBaun, Michael - Marek, Dan: EU Cohesion Policy After Enlargement. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, ISBN 0230524729, s. 295.

  EU Cohesion Policy after Enlargement presents the first major comparative study of EU Cohesion policy after the May 2004 enlargement and the 2006 Cohesion policy reform. Enlargement and the 2006 reform represent the biggest challenge to EU Cohesion policy since 1988 and raise important questions about how cohesion policy is being implemented in the 2007-13 programming period. Using a balanced selection of case studies from both old and new member states (Germany, the United Kingdom, Spain, Ireland and Greece; Poland, the Czech Republic, Hungary, Lithuania and Romania), this book examines the implementation of Cohesion policy in an enlarged and increasingly differentiated EU. Among the key issues it addresses are how old member states are adjusting to reduced levels of funding and the new Lisbon Agenda-orientation of Cohesion policy, and how new member states that joined in 2004 and 2007 are performing in implementing Cohesion policy.

 • Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie

  foto: Priprava_a_rizeni_projektu_Barrister_obal_2009.jpgMarek, Dan – Kantor, Tomáš: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: Barrister & Principal 2009, 2. aktualizované a doplněné vydání, ISBN 978-80-87029-56-5, s. 215.

  Tato publikace podává ucelený úvod do problematiky přípravy a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Je koncipována tak, aby mohla sloužit jako praktická pomůcka pro potenciální žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU, stejně jako učební text pro studenty vyšších stupňů středních škol a bakalářských programů vysokých škol. Seznamuje čtenáře jak s teoretickým
  rámcem unijní regionální politiky a její aplikací v České republice, tak s problematikou
  přípravy a řízení projektů strukturálních fondů. Nástroje, techniky a postupy projektové přípravy
  jsou prakticky vysvětleny a ilustrovány na několika desítkách případových studií úspěšných
  investičních i neinvestičních projektů, jež získaly podporu ze strukturálních fondů EU.

 • Česká zahraniční politika a integrace do EU: evropské a domácí zdroje

  foto: RPEP.jpgBaun, Michael - Marek, Dan: Czech Foreign Policy and EU Integration: European and Domestic Sources. Perspectives on European Politics and Society, Vol. 11, No. 1, 2010, ISSN 1570-5854.

  Tento článek zkoumá dopady integrace ČR do EU na její zahraniční politiku. Analyzuje českou zahraniční politiku od roku 1989 a zaměřuje se na pět specifických období vztahu mezi ČR a EU. Text argumentuje, že integrace do EU měla pouze omezený dopad na zahraniční politiku ČR ve srovnání s vlivem domácích faktorů. Unijní členství také nezměnilo vnímání základních českých zahraničně-politických zájmů, které jsou nadále povětšinou určovány historickou zkušeností a pocitem geopolitické zranitelnosti. Nicméně ČR také usilovala o využití EU k dosažení svých klíčových zahraničně-politických cílů, zejména potom během svého předsednictví v
  Radě EU v první polovině roku 2009, a členství ovlivnilo českou politiku k východní Evropě. V tomto ohledu lze tvrdit, že česká zahraniční politika byla Unií ovlivněna.

  download: Czech_Foreign_Policy_and_EU_Integration_PEPS_April_2010.pdf

 • Od Moskvy k Bruselu: vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií v období 1957-2004

  foto: Od_Moskvy_k_Bruselu_v._3.GIFMarek, Dan: Od Moskvy k Bruselu: vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií v období 1957-2004. Brno: Barrister & Principal, 2006, ISBN: 80-87029-02-X, s. 235.

  Tato práce analyzuje vývoj vztahů mezi bývalým Československem (a po rozdělení země Českou republikou) a Evropským společenstvím (Evropskou unií) nejdříve na pozadí bipolárního soupeření socialistického a kapitalistického bloku, později v kontextu geopolitických změn na konci 80. let 20. století a procesu politické a ekonomické transformace, které rozhodným způsobem ovlivnily dynamiku vztahů mezi ČSFR/ČR a ES/EU. Publikace se snaží o analýzu politických a ekonomických aspektů vzájemných vztahů s uvedením relevantního kontextu v jednotlivých etapách jejich vývoje. Cílem zde je napomoci pochopení důvodů, které vedly Českou republiku k postupnému přibližování a následným adaptačním snahám vůči Evropské unii v kontextu východního rozšíření, včetně institucionálních a procedurálních aspektů tohoto procesu.

 • Governing Europe's Neighbourhood

  foto: Governing_Europes_neighbourhood_2007.gifMichael Smith, Katja Weber, Michael Baun: Governing Europe's Neighbourhood. Manchester: Manchester University Press 2007, ISBN 9780719076015.

  This volume examines the role of the European Union in creating a system of governance involving the countries and regions of its new ‘neighbourhood’. Enlargement has functioned as one of the EU’s most effective foreign policy tools, yet the EU is rapidly approaching the limits of its capacity to accept new member states. It therefore must develop ways of extending and preserving the European zone of peace and stability that do not rely on the prospect of membership as a means of influencing the behaviour of non-member countries. A major step in this direction is the EU’s new European Neighbourhood Policy (ENP). The ENP aims to create a ring of ‘well-governed and friendly’ countries along the EU’s eastern, southeastern, and southern peripheries.

 • A Wider Europe: The Process and Politics of European Union Enlargement

  foto: Wider_Europe_v._3.jpgBaun, Michael: A Wider Europe: The Process and Politics of European Union Enlargement. Rowman & Littlefield Publishers 2000, ISBN: 978-0-8476-9036-7, pp. 280.

  This clear and engaging text examines the process and politics of the European Union's Eastern enlargement, beginning with its initial response to the 1989 revolution up through the Helsinki summit decisions of December 1999. Michael Baun explores such topics as the EU's original decision to enlarge, the pre-accession strategy for prospective members, the key political decisions on launching and expanding the accession negotiations, and the actual progress of the negotiations. He also examines the EU's efforts to reform its policies and institutions in advance of enlargement. He concludes by considering the limits of enlargement and its consequences for the EU's future development.


 • An Imperfect Union: The Maastricht Treaty And The New Politics Of European Integration

  foto: Imperfect_Union_v._4.jpgBaun, Michael: An Imperfect Union: The Maastricht Treaty And The New Politics Of European Integration. Westview Press 1996, ISBN: 9780813327112, pp. 182.

  Exploring the politics of European integration, Michael Baun argues that the end of the Cold War and German unification have created a new set of geopolitical realities in Europe that have profoundly affected the nature and dynamics of European union. His primary focus is the “high politics” of European integration after 1989, especially the role of the Franco-German relationship in the Maastricht Treaty process. Acknowledging the important roots of the treaty in economic and institutional developments prior to 1989, Baun argues that Maastricht principally can be understood as a response by the EU and its member states to German unification and the end of the cold war. The book concludes with an analysis of the future prospects for European union in the post-Maastricht era, as the EU approaches its next major intergovernmental conference in 1996.

 • Kohezní politika EU a regionální samosprávy v nových členských zemích

  foto: CES.jpgBaun, Michael - Marek, Dan: EU Cohesion Policy and Sub-National Authorities in the New Member States. Contemporary European Studies, Vol.3, No.2, 2008, ISSN 1802-4289.

  Tento článek zkoumá vliv unijní kohezní politiky EU na regionální samosprávy v nových členských zemích, se zaměřením na implementaci kohezní politiky v Polsku, České republice, Maďarsku a Litvě v programovacím období 2004-6 a 2007-13. V úvodním programovacím období po vstupu byla kohezní politika implementována značně centralizujícím způsobem, v období 2007-13 však již její implementace v nových členských zemích byla více decentralizovaná, přičemž regionální aktéři hráli větší roli. Nicméně role regionálních samospráv se v rámci jednotlivých zemí značně odlišuje, kdy největší vliv uplatňují regionální samosprávy v Polsku a České republice. Hlavním faktorem, jež vysvětluje odlišnosti, a klíčovým determinantem schopnosti regionálních samospráv využít nové příležitosti a zdroje kohezní politiky je jejich ústavní pozice.


  download: Baun_Marek_EU_Cohesion_Policy_and_Sub-National_Authorities_in_the_New_Member_States.pdf

 • Regionální politika a decentralizace v České republice

  foto: RFS_cover_1.gifBaun, Michael - Marek, Dan: Regionální politika a decentralizace v České republice. Regional and Federal Studies, Vol. 16, No. 4, 2006, ISSN: 1359-7566, pp. 1-20.

  Vstup do Evropské unie (EU) měl velmi nejednoznačný vliv na vytváření regionálních struktur (regionalizaci) v České republice. Ačkoliv členství v EU vyžadovalo vytvoření regionálních administrativních struktur k řízení strukturálních fondů, role nových regionálních samospráv byla často oslabována centralizujícím charakterem vlastní přípravy na členství. Vývojové trendy, které ovlivnily situaci v České republice v období po vstupu, vnesly do diskuze o regionální politice a regionalizaci novou dynamiku. Vývoj po vstupu vytvořil novou dynamiku v diskuzi o regionální politice a regionalizaci v ČR. Nejvýznamnějšími dopady jsou zvýšený politický význam nových regionů a změny v postojích voličů k regionalizaci. Dopad tohoto vývoje se viditelně odrazil v diskuzi o přípravě regionální politiky na období 2007-2013.

  download: Baun_Marek_RFS_2006_Final_A_198802_O.pdf

 • Hodnocení dopadů Společné zemědělské politiky EU v nové členské zemi: případ České Republiky

  foto: CJEA.jpgBaun, Michael - Kouba, Karel - Marek, Dan: Evaluating the Effects of the EU Common Agriculture Policy in a New Member State: the Case of the Czech Republic. Journal of Contemporary European Studies, Vol.17, No.2, 2009, ISSN 1478-2804.

  Tento článek zkoumá vliv unijní Společné zemědělské politiky (SZP) v České republice. Specificky se zaměřuje na implementaci SZP a její ekonomické, sociální a politické dopady a domácí diskuzi o reformě SZP. Argumentuje, že implementace SZP proběhla poměrně hladce a ekonomické a sociální dopady SZP byly spíše pozitivní či neutrální. Autoři tvrdí, že ačkoli měla SZP pouze minimální vliv na domácí politiku, může domácí zemědělská politika oslabit zatím pevnou pozici ČR ohledně podpory budoucí reformy SZP navzdory tomu, že pro ČR je další liberalizace SZP přínosná.


  download: JCES_Baun_Kouba_Marek_CZ_and_CAP_2009.pdf

 • Směrem ke snižování regionálního deficitu? Regionalizace v ČR v souvislosti se vstupem do EU

  foto: MV_cover.gifBaun, Michael - Marek, Dan: Směrem ke snižování regionálního deficitu? Regionalizace v ČR v souvislosti se vstupem do EU. Mezinárodní vztahy, Vol. 41, No. 1, 2006, ISSN: 0323-1844, s. 44-57.

  Vstup do Evropské unie (EU) měl velmi nejednoznačný vliv na vytváření regionálních struktur (regionalizaci) v jednotlivých nových členských zemích. Ačkoliv jednou z podmínek vstupu do EU bylo ustavení nových regionálních samospráv tam, kde předtím neexistovaly, jejich pozice byla často podkopávána centralizujícím charakterem vlastní přípravy na členství. Autoři tohoto příspěvku se snaží ukázat, že i přes počáteční omezený dopad pomohl vstup do EU vytvořit strukturální kapacity pro posilující regionalizaci v České republice. Ta může být usnadněna měnící se konstelací politických sil a posunem preferencí klíčových politických aktérů v zemi.


  download: Baun_Marek_MV_1_2006.PDF

 • Decentralizace v České republice: Evropská unie, politické strany a vznik regionálních samospráv

  foto: Publius_cover_1.gifBaun, M. - Lach, J. - LaPlant, J. - Marek, D.: Decentralization in the Czech Republic: The European Union, Political Parties,and the Creation of Regional Assemblies. Publius: The Journal of Federalism 34:1 (Winter 2004), pp. 35-51.

  This study begins with an exploration of the external (European Union) and internal (Czech political parties) forces that shaped the creation of regional assemblies in the Czech Republic. Domestic struggles over decentralization, particularly among Czech political parties, are reflected in the number and boundaries of the regions as well as in the slow transfer of policy competences from the national government to regional governments. This study also examines the November 2000
  regional elections and places the results in the context of the 2002 parliamentary elections.

  download: Baun_Lach_LaPlant_Marek_Publius.pdf

 • Europeizace české politiky: politické strany a referendum o vstupu do EU

  foto: JCMS_cover_1.gifBaun, Michael - Dürr, Jakub - Marek, Dan - Šaradín, Pavel: Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies, Vol. 44, No. 2, 2006, ISSN 0021-9886, pp. 249 – 280.

  Cílem této stati je analýza postojů hlavních politických stran v ČR k Evropské unii, konkrétně jejich prezentace v období před referendem a míra podpory členství v Unii mezi voliči těchto subjektů. Téma koresponduje s diskuzí o europeizaci, která probíhá v zemích EU, ale rovněž i v kandidátských zemích. Mezi českými parlamentními stranami došlo od prvních demokratických voleb v roce 1990 k prohloubení „evropské diskuse“, od prvotního zřetelného „ano“ EU strany přešly ke složitému komplexu kvalitativních otázek a návrhů.


  download: Europeanization_JCMS_June_2006_Baun_Durr_Marek_Saradin.pdf

 • Germany and Central Europe: Hegemony Re-examined

  foto: Gerrman_Politics_cover.jpgBaun, Michael: Germany and Central Europe: Hegemony Re-examined, German Politics, Vol.14, No.3, September 2005, pp.371–389.

  This paper re-examines post-cold war predictions of German hegemony in Central Europe. Focusing on the four ‘Visegrad’ states, it examines each of the three pillars of prospective German hegemony. It concludes that only in the economic pillar can Germany be perceived as dominant. German dominance in the political realm is limited by historical factors and by the supranational structures of the EU. German cultural influence or ‘soft power’ is undermined
  by domestic economic and political problems, as well as the availability of alternative models. Thus, while Germany is clearly a powerful country, it is difficult to argue that it exercises even a limited ‘soft hegemony’ in Central Europe today.

  download: Baun_Germany_and_Central_Europe_German_Politics_2005.pdf

 • The EU as a Regional Actor: The Case of the Czech Republic

  foto: JCMS_cover_1.gifMarek, Dan – Baun, Michael: The EU as a Regional Actor: The Case of the Czech Republic. Journal of Common Market Studies, Vol. 40, No. 5, 2002.

  This article examines the impact of EU enlargement on regionalization in the Czech
  Republic. It asks whether pre-accession preparations for EU regional policy have
  promoted regionalization and governmental decentralization in the Czech Republic,
  a question prompted by the debate about EU regional policy and regionalization in
  the current Member States. After reviewing Czech preparations for EU regional policy
  and the administration of pre-accession structural aid programmes, it concludes that
  the EU’s impact on regionalization in the Czech Republic has been both limited and highly ambivalent.

  download: 05.Marek895-919.pdf

 • The Candidate States and the IGC

  foto: JIRD_cover_1.gifBaun, Michael - Marek, Dan: The Candidate States and the IGC. Journal of International Relations and Development, Vol.4, No.1, 2001.

  This paper examines the 2000 IGC from the perspective of the candidatestates.Specifically, it examines the following key questions: how do the candidatestates view the issue of institutional reform and its relationship to enlargement? What were the views of the candidate-states on the main issues discussed
  at the IGC? How did the candidate states seek to express their views on institutional reform and were they allowed to participate in the IGC in any meaningful way? Finally, how will the candidate-states be affected by the agreements reached at Nice, including decisions on the “post-Nice agenda” for institutional reform?  download: The_Candidate_States_and_the_IGC_Baun_Marek.pdf

Copyright ©
W F P group