Tým spolupracovníků
Profil společnosti  
Tým spolupracovníků  
Služby  
Úvodní stránka  
   Dan Marek  
  Tomáš Kantor  
  Gaudenz Assenza  
  Petr Zahradník  
  Michael J. Baun  
  Alexandra Brabcová  
  Kevin M. Capuder  
  Lucie Tunkrová  
  Vladimír Rišlink
  Pavel Hýl  
  Danica Pražáková  
  Markéta Šůstková  
  Jindřich Záhorka  
Mgr. Vladimír Rišlink
Konzultant v oblasti revitalizace a využití kulturního dědictví. Vystudoval obor dějiny umění a historie na Masarykově univerzitě v Brně. Má dlouholetou praxi v oblasti muzejnictví, od roku 2001 působí jako soudní znalec v oboru výtvarné umění, školství a kultura, zároveň je odborným pracovníkem Národního památkového ústavu v Praze. V letech 2003 – 2005 byl vedoucím projektu „Revitalizace kolínského zámku pro účely kulturního a komunitního centra“. Leden 2003 až duben 2005, absolvoval vzdělávací program„Řízení projektů připravovaných pro financování z prostředků EU“ v rámci programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie Trustu for Central and Eastern Europe, pořádaného nadací Open Society Fund. V roce 2004 absolvoval semináře Public Relations, Analýza plánování neziskové organizace, pořádaných Informačním centrem neziskových organizací. Specializuje se na problematiku záchrany a dalšího využití nemovitých a movitých kulturních památek a na projekty obnovy lokálních historických tradic za účelem podpory místních komunit a rozvoje cestovního ruchu.
Copyright ©
W F P group