Tým spolupracovníků
Profil společnosti  
Tým spolupracovníků  
Služby  
Úvodní stránka  
   Dan Marek  
  Tomáš Kantor  
  Gaudenz Assenza  
  Petr Zahradník  
  Michael J. Baun  
  Alexandra Brabcová  
  Kevin M. Capuder  
  Lucie Tunkrová  
  Vladimír Rišlink  
  Pavel Hýl  
  Danica Pražáková  
  Markéta Šůstková  
  Jindřich Záhorka
Mgr. Jindřich Záhorka
Konzultant v oblasti revitalizace a využití kulturního dědictví. Absolvent magisterského studia na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, obory filosofie, religionistika, psychosociální vědy, od roku 1996 student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy obor dějiny umění. Pracuje jako odborný pracovník v Národním památkovém ústavu kde vede grantový projekt „Základní odborný soupis sepulkrálních objektů na území Čech.“ Jako spolupracovník se účastní několika dalších projektů v NPÚ, včetně několika stavebně historických průzkumů nemovitých památek, spolupráce na památkových regulativech městských částí Prahy. Od roku 2003 pracuje jako manažer občanského sdružení Lapis refugii, sdružení pro kolínský zámek. V této pozici se podílel na přípravě projektu „Revitalizace kolínského zámku pro účely kulturního a komunitního centra“Tento projekt byl připraven pro podání ke Strukturálním fondů EU operačního programu SROP. Leden 2003 až duben 2005, absolvoval vzdělávací program„Řízení projektů připravovaných pro financování z prostředků EU“ v rámci programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie Trustu for Central and Eastern Europe, pořádaného nadací Open Society Fund. V roce 2004 absolvoval semináře Analýza plánování neziskové organizace, Marketing pro neziskové organizace, Projektový management, pořádaných Informačním centrem neziskových organizací.
Copyright ©
W F P group