Tým spolupracovníků
Profil společnosti  
Tým spolupracovníků  
Služby  
Úvodní stránka  
   Dan Marek  
Tomáš Kantor  
  Gaudenz Assenza  
  Petr Zahradník  
  Michael J. Baun  
  Alexandra Brabcová  
  Kevin M. Capuder  
  Lucie Tunkrová  
  Vladimír Rišlink  
  Pavel Hýl  
  Danica Pražáková  
  Markéta Šůstková  
  Jindřich Záhorka  
Ing. Tomáš Kantor
Konzultant v oblasti přípravy projektů, studií proveditelnosti, finančních a marketingových analýz. Absolvent ČVUT Praha (1987 – 1992). Zahraniční odborná praxe u firem OTE Athény, Řecko (1990), Siemens A.G. Mnichov, SRN (1991), Sinelec GmbH/Sun Microsystems Mnichov, SRN (1993). Absolvent kurzu mezinárodní ekonomie v rámci projektu CEP (Yale University, USA) na katedře politologie a evropských studií FF UP Olomouc. Analytik datových toků firmy Computer Systems Engeneering s.r.o. Výrobní ředitel textilní továrny SEBA Tanvald - závod 04 (1994 – 1995). Ředitel a předseda představenstva stavební společnosti Integrastav a.s (1996 – 2003). Manažer ve společnosti Step Investment Holding (2003-2006).
Copyright ©
W F P group