Tým spolupracovníků
Profil společnosti  
Tým spolupracovníků  
Služby  
Úvodní stránka  
   Dan Marek  
  Tomáš Kantor  
  Gaudenz Assenza  
Petr Zahradník  
  Michael J. Baun  
  Alexandra Brabcová  
  Kevin M. Capuder  
  Lucie Tunkrová  
  Vladimír Rišlink  
  Pavel Hýl  
  Danica Pražáková  
  Markéta Šůstková  
  Jindřich Záhorka  
Ing. Petr Zahradník, MSc.
Ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na problematiku Evropské unie. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance, kde byl promován v roce 1987. V období 1991 – 1992 působil jako stipendista na katedře ekonomie na Queen Mary and Westfield College na Londýnské univerzitě. V letech 1992 – 1993 souběžně studoval program hospodářské politiky na Columbia University v New Yorku a evropská studia na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. V tomto období rovněž prováděl ekonomický výzkum v rámci projektu Světové banky. Jeho dalšími zahraničními působišti v letech 1993 – 1995 byl Ústav pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády a Mezinárodní ústav pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském Laxenburgu. Po návratu do České republiky působil více než sedm let jako makroekonomický analytik v soukromých společnostech aktivních na kapitálovém trhu – Conseq Finance (1999 – 2003) a Patria Finance (1995 – 1997). V současnosti je vedoucím kanceláře pro Evropskou unii v České spořitelně. Vedle těchto aktivit vykonával v letech 1995 – 1999 na externí bázi funkci ekonomického konzultanta Kanceláře prezidenta republiky. Je autorem několika set odborných i populárních ekonomických článků, několika desítek přednášek na odborných konferencích a seminářích a šesti kapitol v knižních publikacích. Je autorem monografie „Vstup do Evropské unie“ (září 2003, Nakladatelství C.H. Beck) a spoluautorem knihy „Jsme v Evropě a co dál?“ (září 2004, Nakladatelství Petrov). Systematicky se věnuje spolupráci s akademickou sférou. Přednáší ekonomii transformace na pražském centru New York University; podílí se na výuce a výzkumné činnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze, Bankovním institutu vysoké škole a řadě dalších institucí. Zúčastnil se rovněž mnoha specifických výzkumných projektů s tematikou evropské integrace.
Copyright ©
W F P group