Tým spolupracovníků
Profil společnosti  
Tým spolupracovníků  
Služby  
Úvodní stránka  
   Dan Marek  
  Tomáš Kantor  
  Gaudenz Assenza  
  Petr Zahradník  
  Michael J. Baun  
  Alexandra Brabcová  
  Kevin M. Capuder  
  Lucie Tunkrová  
  Vladimír Rišlink  
  Pavel Hýl
  Danica Pražáková  
  Markéta Šůstková  
  Jindřich Záhorka  
Mgr. Pavel Hýl
Konzultant v oblasti lidských zdrojů a projektové přípravy. Vyučuje informační technologie a matematiku na Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně, kde je současně projektovým manažerem pro Strukturální fondy EU a vzdělávací programy Leonardo da Vinci a Socrates. Magisterský titul získal na Univerzitě Palackého v Olomouci v oborech matematika a fyzika, kvalifikaci v informačních technologiích získal na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Absolvoval „Training Programme in Modern School Management“ v Helsinki University Knowledge Services Ltd. a program „Training of Trainers for the Implementation of Structural and Cohesion Funds“ na MMR ČR. Více než deset let lektorsky pracoval v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Podílel se na přípravě úředníků veřejné správy na Strukturální fondy EU.
Copyright ©
W F P group