Přetváříme vaše nápady do projektů a naučíme to i Vás!

S čím Vám můžeme pomoci?

Projektové řízení


 

Poradenství v oblasti projektů ČR i EU

- prověření dotačních možností v návaznosti na potřeby klientů

- návrh a přizpůsobení projektových záměrů dle dotačních pravidel


Zpracování projektových žádostí

- zpracování studií proveditelnosti, marketingových analýz a CBA

- kompletace všech příloh a podání žádosti


Projektový management

- řízení a administrace projektů dle pravidel dotačních programů

Vzdělávání


Příprava a realizace kurzů

- politiky Evropské unie, projektová příprava, finanční řízení, marketing a soft skills

- dle individuálních potřeb klientů z veřejného i soukromého sektoru


Lektorská činnost – průběžné vzdělávání veřejného sektoru

- akreditace MV ČR – AK/I-4/2013:

  • vybrané aspekty projektového řízení (AK/PV-54/2013 a AK/VE-50/2013)
  • vybrané aspekty finančního řízení (AK/PV-53/2013 a AK/VE-49/2013)
  • vybrané aspekty strategického řízení (AK/PV-52/2013 a AK/VE-48/2013)

O nás

Bez názvu (360 × 440 px) (1)

Náš příběh se začal psát v roce 2000, kdy se nově vzniklá společnost z iniciativy univerzitních pedagogů stala platformou pro nadstavbové a mimoškolní vzdělávání v oboru politologie, se specializací na problematiku Evropské unie a projektového managementu.

Významný nárust aktivit pro nás znamenal vstup ČR do EU v roce 2004, kdy poptávka po informacích a vzdělávání v této oblasti enormně vzrostla.

K dalšímu rozvoji došlo se zvyšováním požadavků klientů dotace nejen vysvětlit a zaškolit, ale následně také projekty realizovat a řídit.

V posledních letech pracujeme převážně pro soukromý sektor se specializací na úspory energií a obnovitelné zdroje, ekologicky šetrné stavitelství (BREAM, LEED) a cestovní ruch.

S postupným navyšováním řešených témat se tým našich spolupracovníků rozrostl o experty nejrůznějších zaměření.

Podle unikátních potřeb každého projektu sestavíme profesionální tým, kde každá odbornost přispěje k úspěšné realizaci celku.

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. — Tomáš Baťa

Poznejte náš tým spolupracovníků:

Kantor_Tomas

Ing. Tomáš Kantor

Jednatel & CEO

Zpracovatel studií proveditelnosti, finančních analýz a CBA, tvůrce marketingových studií.

Foto_Dan_Final

doc. Mgr. Daniel MAREK, Ph.D.

Politolog & lektor

Politolog, vysokoškolský pedagog, specializuje se na problematiku Evropské unie.

PP_ořez

Petra Pučálková, DiS.

Projektový manažer & lektor

Specialistka marketingu, on-line komunikace a propagace.

10 1 Tomáš Lebeda SQ_0

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Politolog & sociolog

Konzultant v oblasti socio-demografických trendů, sociálních preferencí a volebních výzkumů. Vysokoškolský pedagog.

14_Petr-Zahradnik-683x1024-orig

Ing. Petr Zahradník, MSc.

Ekonom & analytik

Ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na problematiku Evropské unie.

Kromka_jan

Ing. arch. Ján Kromka

Architekt & projektant

Manažer projekčního ateliéru a interiérový designér, zejména horských hotelů.

1517077339973

Ing. Michal Krolák

Manažer & konzultant

Analytik při posuzování projektů a provádění due diligence. V oblasti turizmu specialista rozvoje rezortů směrem ke zvýšení návštěvnosti a profitability.

petr_vogel

Ing. Petr Vogel

Konzultant & specialista

Zaměřuje se na certifikace šetrných budov, jejich pasivních energetických standardů, kvalitu vnitřního prostředí, ekologii a ekonomickou proveditelností.

IMG_5432

Ing. Mgr. Jitka Štipčáková

Procesní analytik & lektor

Specialistka implementace projektů - procesní analytik. Spolupráce při zajišťování produkčních kapacit a logistiky. Tvorba studií proveditelnosti a finančních kriteriálních analýz.

Nejzajímavější realizace:

U těchto akcí jsme pomohli vytvořit projekt a dosáhnout na dotace pro jejich uskutečnění

etiopie I

ZOO Zlín - Etiopie I

Předmětem tohoto projektu bylo zvýšit návštěvnost zoologické zahrady Zlín prostřednictvím dobudování expozic Africké oblasti a vytvoření podmínek pro umístění zvířat z oblasti Etiopie. V rámci jeho realizace došlo k vybudování expozice dželad a damanů a voliéry pro exotické ptactvo žijící v dané části Afriky.

hotel-baltaci-atrium

Hotel Baltaci Atrium

Cílem projektu byla výstavba hotelu kategorie 5* s možností využití pro pořádání menších akcí kongresového turismu – přednášek, seminářů, školení a kurzů. Ubytovací kapacita je 60 lůžek ve 27 dvoulůžkových pokojích a 3 dvoulůžkových apartmánech. Součástí hotelu je i relaxační zázemí – 2 wellness centra – a prostory pro poskytování doprovodných služeb – kadeřnický salon, kosmetika, masáže, manikúra, pedikúra a solárium.

kohutka

Modernizace lyžařského areálu

Projekt byl klíčovým impulsem pro rozvoj cestovního ruchu v této oblasti. Přinesl zvýšení počtu návštěvníků této turistické destinace a přispěl k posílení místní ekonomiky. Hlavním cílem bylo vybudování čtyřsedačkové lanovky a kvalitního zasněžovacího systému pro všechny sjezdovky lyžařského areálu.

novy jicin

Nová bezbariérová MHD

Projekt znamenal zkvalitnění služeb místní hromadné dopravy ve městě Nový Jičín. Město zlepšílo mobilitu občanů s omezenou možností pohybu prostřednictvím nákupu vlastních nových autobusů a rozšířením sítě vedení linek do místních částí. Proběhla také tvorba nových jízdních řádů.

logo NOK

Školení "Tvorba a realizace projektů"

Příprava a realizace třídenního vzdělávacího programu pro pracovníky Odboru interního auditu a pověřeného auditního subjektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zaměřeného na tvorbu a realizaci projektů strukturálních fondů EU, jejich finanční analýzy a problematiku veřejné podpory.

Energeticka agentura

Po zelené Zlínským krajem

Projekt si kladl za cíl překonávání bariér, které existují v přístupu a vnímání udržitelného rozvoje. Jednalo se o ucelenou nabídku vzdělávacích programů pro nejrůznější cílové skupiny na téma zachování a obnova ekologicky šetrných technologií, tradičních řemesel a využití místních zdrojů, a také podpora využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím krajské "EKO – energetické poradny" (dnes Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.) a sítě nositelů EVVO.

golf

GolfPark Darkov

Realizací projektu vzniklo plnohodnotné 9ti jamkové golfové hřiště s plným zázemím a cvičným odpalištěm (driving range). Areál svým vznikem přispěl k rozvoji cestovního ruchu v Karviné. Projekt představoval první etapu vybudování plnohodnotného 18ti jamkového golfového areálu.

landek-park

Hornické muzeum Landek

Projekt se zaměřil na revitalizaci areálu Hornického muzea a zajištění jeho přeměny v moderní muzejní tematický park. Rekonstrukce památkově chráněných budov umožnila realizovat ucelenou koncepci expozic a zároveň došlo k záchraně cenných staveb industriálního typu. Muzeum je orientováno na prezentaci unikátního propojení vztahu Landeku a jeho historie a těžby uhlí.

NIQES_FF

NIQES

Hlavním cílem projektu byla transformace a modernizace národního inspekčního systému České republiky. Záměrem bylo vybudovat moderní a flexibilní národní systém inspekčního hodnocení kvality a efektivity vzdělávací soustavy. Projekt byl členěn do tří hlavních aktivit – Vývoj inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy, Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů a Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání.

Jak spolupráce s námi probíhá?

Úvodní konzultace

Řekněte nám, co Vás trápí nebo jaký máte nápad.

Návrh variant řešení

Zmapujeme pro Vás různé možnosti a jejich finanční náročnost. Vyhodnotíme klady a zápory.

Realizační fáze

Zpracujeme analýzy, ekonomické posouzení. Identifikujeme možné zdroje a zaškolíme vaše pracovníky.

Naše 20letá praxe v číslech:

3

Získané dotace pro klienty v mld. Kč

76

Počet realizovaných projektů

1200

Počet proškolených osob

Komu jsme pomohli zrealizovat projekt?

Děláme věci
jinak.